Suma-t’hi!

1. Assistir a una formació inicial presencial

És una sessió presencial de dues hores on es presentarà el programa per a l’obtenció del segell. Treballareu els conceptes i les eines bàsiques que es poden incorporar a les organitzacions per tal d’introduir la perspectiva intercultural en el seu funcionament diari i construir un espai lliure de racisme.

2. Signar un full de compromís

L’entitat i/o organització/institució formalitzarà un acord amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Aquest compromís, que es podrà signar digitalment, pretén reflectir l’interès i la responsabilitat de l’organització envers el segell com a Espai Lliure de Racisme.

 

3. Realitzar la formació en línia

La formació en línia consta de diferents mòduls en els quals es treballaran conceptes i elements bàsics sobre el racisme, per acabar introduint mètodes i eines que es poden aplicar. Cada mòdul tindrà una durada de dues hores i el podran realitzar diferents membres de l’organització.
Els mòduls són espais formatius que pretenen assolir uns objectius com: 

· Reflexionar sobre totes les discriminacions i racismes presents als nostres barris, municipis i societat. 

· Entendre la relació entre prejudicis, estereotips, rumors i discriminacions racistes.

· Reflexionar sobre el paper de cada persona en els processos de creació de rumors i actituds discriminatòries.

· Obtenir eines per promoure la participació diversa dins de l’entitat i/o organització/institució.

· Identificar bones pràctiques per desenvolupar una acció de canvi a l’entitat i/o organització/institució.

Amb aquesta finalitat, cada entitat i/o organització/institució participant realitzarà diverses activitats que guiaran el seu procés per esdevenir un Espai Lliure de Racisme.

4. Acció de millora

En finalitzar la formació, totes les entitats i/o organitzacions/institucions participants haureu de desenvolupar una acció que permeti acreditar-vos com a Espai Lliure de Racisme. Es tracta de pensar propostes que millorin les situacions que creieu que promouen el racisme.

Els mòduls són espais formatius que pretenen assolir uns objectius i adquirir unes competències. Amb aquesta finalitat, cada entitat participant realitzarà diverses lectures  i activitats que us guiaran per conèixer i poder intervenir sobre aquells elements que generen racisme.

Finalitzar un mòdul és el que permetrà passar al següent i anar superant cada fase de la formació.

5. Presentar una memòria

Per tal de completar el procés i obtenir el segell com a Espai Lliure de Racisme es presentarà una memòria i/o valoració en format audiovisual on es descriuran les accions proposades, les finalitats preteses i els objectius assolits.

Formulari

Voleu iniciar el procés per obtenir el SEGELL per a la vostra entitat i/o organització/institució? Ompliu el següent formulari i us contactarem.
La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.