Què és?

Principis bàsics de l’Espai Lliure de Racisme

Què és un Espai Lliure de Racisme?

 

El racisme és una forma d’exclusió, segregació, discriminació o agressió envers les persones per motiu del seu origen ètnic o nacional, pel color de la pell, per les seves creences religioses, o per les pràctiques culturals. El fet que existeixin actituds racistes pot generar relacions institucionals quotidianes cegues a aquesta opressió i generar situacions de discriminació, violències i/o de conflicte. 

El racisme conculca llibertats i vulnera drets a una bona part de les persones que viuen a Catalunya, a la vegada que limita la igualtat d’oportunitats. 

Volem construir espais lliures de racisme on les oportunitats i la sensibilització siguin el punt clau per millorar i transformar les pràctiques socials de convivència. I també on les experiències compartides i les xarxes de solidaritat i intercanvi siguin una realitat. 

“El gaudi dels drets i les llibertats reconeguts en el present Conveni ha de ser assegurat sense cap distinció, especialment per raons de sexe, raça, color, llengua, religió, opinions polítiques o altres, origen nacional o social, pertinença a una minoria nacional, fortuna, naixença o qualsevol altra situació”.

Conveni Europeu de Drets Humans (1950). Prohibició de discriminació. Art. 14

Qui el promou i quina és la seva finalitat?

 

El servei de promoció i sensibilització ciutadana contra el racisme i les discriminacions de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vol crear un espai on entitats, organismes i institucions vulguin i puguin treballar conjuntament, formar-se i intercanviar bones pràctiques i accions que hagin impulsat.

L’espai ha de ser un punt de trobada de materials, recursos i tècniques a implementar. A més de una eina d’enfortiment de capacitats i de propostes per erradicar el racisme amb la seva aplicació i replica.

També és un espai on fer xarxa i compartir informació. Un espai de reconeixement i visibilitat del treball realitzat i, sobretot, de posicionament compartit contra el racisme.

Per aquesta raó, s’ha elaborat un codi de bones pràctiques que seran efectives amb la consolidació de capacitats durant la realització de la formació, mitjançant la qual les entitats, organitzacions i/o institucions obtindran el SEGELL que les identifica, de forma virtual i real, com a espais lliures de racisme.

Com funciona?

 

L’Espai Lliure de Racisme es construirà a partir dels recursos i les necessitats que les entitats i els serveis faran servir per assolir l’objectiu comú.

Totes les entitats, organismes i institucions que vulguin esdevenir un Espai Lliure de Racisme obtindran,  en finalitzar un procés de cinc passes, un SEGELL que els acredita com a ESPAI LLIURE DE RACISME. Aquest segell, testimonia la seva participació en el programa i, per tant, la seva participació activa contra el racisme i la discriminació. 

Qui hi pot participar?

 

Totes les entitats, associacions i col·lectius que assumeixin el compromís de treballar contra el racisme. I també totes les organitzacions i institucions que vulguin intervenir per consolidar les seves capacitats. 

 Què s’hi pot trobar?

.

Us proposem tres itineraris complementaris: .

 · Un espai de formació presencial per a entitats i un espai en línia on, en acabat, es desenvoluparan propostes per a poder ser impulsades des de les entitats i/o organitzacions/institucions.  

· Un espai de visibilitat i treball comú entre les entitats i/o organitzacions/institucions.

· Un espai de consulta i accés a la informació on sigui possible accedir al que està passant en aquests moments, tant en matèria d’entitats, organismes i altres institucions, com en matèria de bones pràctiques, així com altres notícies d’interès i rellevants pel tema que ens ocupa. 

Com us hi podeu adherir?

 

A l’apartat  Suma-t’hi les entitats i/o organitzacions/institucions es poden adherir a aquesta iniciativa. En aquest apartat, es posa a disposició de l’interessat/da,  una formació en línia a través de la qual s’obtindrà el SEGELL per a rebre el reconeixement en tant que Espai Lliure de Racisme. L’obtenció del SEGELL permet evidenciar la sensibilització i el compromís de l’entitat en la lluita activa contra el racisme i les discriminacions.