Formació

Formació presencial

El fet de decidir, com a entitat i/o organització/institució, realitzar una formació que acrediti un compromís i una transformació cap a un Espai Lliure de Racisme és una aposta forta i ferma per millorar.

Per aquest motiu, us volem oferir una formació presencial, on aquest desig de transformació es converteixi en formació-acció i, per tant, en un compromís de grups de persones, serveis i entitats que facin xarxa i proposin elements i accions per a aconseguir-ho.

Aquesta primera formació pretén ser un espai de reflexió, informació i presa de decisió en la participació del servei Espai Lliure de Racisme.

Els objectius de la formació presencial són:

· Conèixer els conceptes bàsics i els elements que constitueixen i promouen situacions de racisme.

· Detectar i analitzar les situacions de racisme en els barris, entorns i organitzacions.

· Definir el què, el com i el perquè de la voluntat d’impulsar espais lliures de racisme.

Durada: 2h. 

Dates a definir.

Formació en línia

La formació en línia de l’Espai Lliure de Racisme forma part del procés per a l’obtenció del SEGELL i, al mateix temps, per a l’adquisició de conceptes i coneixements que condueixin a la posada en marxa de canvis en el si de les entitats i/o organitzacions/institucions.

En aquesta direcció, partim d’un enfocament intercultural de defensa i promoció dels Drets Humans com a marc de referència, situant el seu respecte, protecció i garantia, com a principi rector, posant especial èmfasi en la convivència intercultural i ciutadana i en el foment dels valors democràtics i participatius.

Aquesta formació us ha de permetre:

· Reflexionar sobre un fet que ens afecta a tots/es: el racisme.  Què és i què suposa  la vulneració de drets i com podem garantir el seu compliment.

· Conèixer quins mecanismes es donen quan hi ha situacions de racisme i quin paper juguen els diferents actors socials per a prevenir-les.

· Treballar les vostres habilitats en comunicació, mediació i participació per a combatre els estereotips i falsos rumors sobre les persones d’origen divers i l’àmbit de la interculturalitat per a poder prevenir i transformar-los.

La formació us permetrà definir i construir “una proposta d’acció” que donarà eines a la vostra entitat i/o organització per a combatre aquestes discriminacions.

Per accedir a la formació, premeu el següent botó: