El web esracismo dóna visibilitat, denuncia i treu a la llum pública les situacions de racisme i de vulneració de drets. En concret, el mitjà aporta notícies de l’àmbit laboral.

 

 

El web Afroféminas fa una reflexió sobre quins són els paràmetres per poder analitzar el racisme en el món laboral.

 

 

La publicació Prevenir el racismo en el trabajo en España posa a disposició dels seus lectors una recerca que respón a la necessitat creixent de desenvolupar pràctiques adients per prevenir la discriminació i la xenofòbia i per fomentar la igualtat de tracte a la feina. Es divideix en dues parts: a la primera s’analitza la situació dels immigrants en el mercat de treball; a la segona, es parla de les polítiques sobre migració i les diverses pràctiques empresarials i polítiques sindicals.

 

 

La publicació Iceberg aporta un estudi elaborat a partir d’entrevistes realitzades a persones amb responsabilitat política, sindical, empresarial o en qualitat d’experts  que ens ofereixen el seu punt de vista, diagnòstics, propostes i demandes sobre l’àmbit del mercat laboral i la immigració.

 

 

La Rueca és una publicació que pretén dibuixar el perfil de les dones migrades i en el mon del treball, així com les actuacions que poden millorar la realització d’un esforç col·lectiu entre dones, institucions, organitzacions i  associacions. 

L’estudi titulat La integracion de los hijos de immigrantes en el mercado laboral analitza els desavantatges que sovint pateixen els fills d’immigrants en la seva incorporació al mercat laboral. El treball suggereix algunes actuacions que es podrien endegar des dels agents socials.

El projecte Guía para la gestión de la diversidad cultural en medianas y pequeñas empresas mostra un anàlisis de la diversitat cultural en el entorn de la petita i mitjana empresa, en aquells nuclis municipals amb major índex de població immigrant, així com amb major diversitat d’origen racial o ètnic. Aquest projecte és dirigit específicament als treballadors i empresaris de les petites i mitjanes empreses. També és adient per a les organitzacions empresarials, sindicals, organitzacions no governamentals i altres entitats, com ara les associacions d’immigrants, etc. 

 

La guía en la gestión de la diversidad en entornos profesionales deriva del projecte GESDI (Gestión de la diversidad en el mundo laboral) que ha desenvolupat l’Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que persegueix millorar la igualtat de tracte i la gestió de la diversitat en el món laboral, reforçant la imatge positiva de la integració dels immigrants i de les minories ètniques en l’àmbit de l’empresa i els entorns professionals. 

 

El Manual para la implantación de Planes de Gestión de Diversidad en Pymes, Micropymes vol ajudar a les persones que són conscients de la importància d’adaptar els seus negocis al seu entorn i que, per tant, entenen la diversitat com una part de la seva realitat empresarial. L’objectiu d’aquest manual és facilitar la gestió de la diversitat dins les empreses.

 

 

El web de l’ONG que duu per nom Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad dóna recolzament a les empreses i institucions, tant a nivell local com a nivell global, per a desenvolupar programes estratègics que ajudin a la integració i optimització de la diversitat dels seus clients, amb l’objectiu de crear un clima de suport que garanteixi millors resultats corporatius.

El web de la Red Acoge explica i dóna suport a la gestió de la diversitat en entorns laborals mitjançant el projecte Sensibiliza.

La Fundación Diversidad explica al seu web el projecte Charter de Diversidad, que és una carta de compromís que firmen les empreses e institucions comprometent-se a treballar per la igualtat, la inclusió, etc.

 

 

El nou informe conjunt de l’OCDE i la Unió Europea fa una anàlisis en relació als fills dels immigrants on s’evidencia que continuen afrontant grans dificultats d’integració i on es denuncia la manca de fites educatives en relació al món laboral, fet que provoca que molts d’ells tinguin especials dificultats a l’hora de trobar feina. Aquesta web explica els detalls de l’informe.

Al web del sindicat Unió General de Treballadors (UGT) trobareu la campanya Trata de Seres Humanos/Trabajo Forzoso. 50 forFreedom. Personalitats reconegudes del mon de la cultura (actors i actrius, cantants, músics, etc), posen la seva veu al servei de les dramàtiques experiències viscudes per les víctimes de l’esclavatge modern. 

La Red Acoge és una federació de 24 organitzacions que té com a objectiu facilitar la integració de la població immigrant i fomentar la convivència positiva entre les persones que conformen la societat. Amb aquest objectiu, el document Diagnósstico de la diversidad en la empresa fa una anàlisis del context i una diagnosi de la situació de la diversitat al món de l’empresa.