Educatolerancia es la web d’Educació, Tolerància I Drets Humans del Movimiento contra la Intolerància, un espai on trobar recursos educatius per a treballar des de l’Educació, la Tolerància, la Solidaritat i els Drets Humans per construir entre tots/es una societat on no tingui lloc la intolerància i totes les seves manifestacions.

 

 

Materiales de Educación Intercultural és un document que pretén relacionar la xenofòbia i el racisme com circumstancies pròximes a les seves vides. En ell hi ha activitats, jocs i bibliografia que es poden utilitzar a l’aula o fora de l’aula. 

Debat: Racisme, islamofòbia i altres discriminacions d’origen dins l’escola amb Fatiha El Mouali, tècnica d’acollida i membre d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i de la Taula d’Igualtat de Granollers. Debat realitzat en el marc del IIIer Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana. Segregació(ns). (Institut Bisbe Berenguer, Hospitalet de Llobregat 27/10/2018) TAULA 1. Experiències vitals i personals de segregació.


El projecte de l’Espai de l’Immigrant i de Metges del Món treballa als instituts per sensibilitzar els joves sobre les situacions de racisme a les escoles. El reportatge de Tv3 titulat L’Escuelita antiracista combat el racisme que viuen cada ddia molts nois i noies, també a les escoles ens ho explica. 

El Proyecto FRIDA sobre “Formación para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia en las aulas té com objectiu contribuir a sensibilitzar I millorar la formació del professorat I de la comunitat educatives per la prevenció I la detecció del racisme, la xenofòbia I altres formes d’intolerància en les aules.

Versembrant és una escola popular itinerant; un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l’art urbà i el hip hop. Els nostres tallers de rap, de producció i d’arts plàstiques (sobre racisme, xenofòbia, sexisme…) aspiren a posar l’estètica al servei de la crítica, en un procés creatiu del qual els protagonistes no són els talleristes sinó aquells que creant i repensant el seu entorn s’autotransformen en el procés. 

L’Asamblea de Cooperación Por la Paz és una ONGD sense ànim de lucre, laica, independent i defensora dels valors democràtics des d’una opció de justícia social i econòmica. Dintre de la línia educativa tenen una Escola sense Racisme.  L’Escola sense Racisme és un projecte europeu que promou als centres educatius a tenir instruments per treballar la solidaritat, la tolerància i la diferencia nord-sud mitjançant materials i activitats per desenvolupar en l’aula. 

El portal de l’educació intercultural. FeSP UGT impulsa el projecte de l’Aula intercultural amb la intenció de facilitar la formació al professorat, materials didàctics, recerca, tallers amb l’alumnat, campanyes de sensibilització, publicacions.

La Revista digital Afroféminas incorpora temes d’educació e infància en el seu portal. És un espai de reflexió i informació.

Web Rap contra el racismo que denuncia i d’impuls de campanyes contra el racisme.

La Xarxa del Plan d’Escoles Associades de la UNESCO (redPEA) vincula a  institucions educatives de tot el mon al voltant d’un objectiu comú: construir els baluards de la pau en la ment dels nens I els joves.

Informe d’avaluació del Proyecto FRIDA de formación para la prevención y detección del racismo y la xenofobia en las aulas i els seus resultats durant el període 2014-2017. És tracta d’una anàlisi del l’impacte potencial en les Comunitats Autònomes, així com la identificació de necessitats concretes per a continuar amb la prevenció del racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància a l’escola.