El Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial la Federació SOS Racisme va difondre el vídeo 21M. Qué es Racismo?. El seu objectiu no fou solament visibilitzar la realitat del racisme, sinó també donar protagonisme a les persones que pateixen situacions de racisme.

Xarxanet és un espai de difusió de les informacions que generen les d’entitats i organitzacions que treballen amb el voluntariat. En el seu apartat de notícies publiquen vídeos contra el racisme i la discriminació.

Recomanem aquesta publicació elaborada a Guatemala que té com a objectiu visibilitzar els efectes del racisme en termes de desigualtat entre els pobles indígenes i proposa continguts en el disseny de polítiques públiques. L’estudi intenta apropar-se a un marc conceptual interdisciplinari i multidimensional que tingui en compte els elements teòrics i metodològics que comprenen les dinàmiques i complexitats del racisme institucional les conseqüències que tenen a les polítiques públiques. 

 

Aquest vídeo de esRacismo és una experiència realitzada amb una càmera oculta  en el carrer, en la que es vol detectar i veure la reacció de la gent davant de situacions de racisme. Vídeo realitzat per  ESRacismo amb voluntat de impulsar campanyes de sensibilització.

El vídeo reportatge El racismo en la televisión fa  una anàlisi de les situacions de racisme que es produeixen en aquest mitjà. L’estudi és elaborat per Moha Gerehou, periodista d’ El Diario i president de SOS Racisme Madrid.

Aquest reportatge de Documentos TV ens explica una experiència realitzada a Suècia que va posar en evidència com es tracten les característiques físiques de certs grups humans i com es donen situacions de vulneració i violació dels drets humans en relació amb aquests col·lectius.   

 

Aquest altre document titulat El racismo y el derecho internacional de los derechos humanos fa una repàs a la relació que hi ha entre el racisme i el dret internacional a partir de la Declaració sobre els Drets Humans elaborada per les Nacions Unides.

 

 

El present document titulat Las dimensiones del racismo sorgeix d’un taller que va organitzar l’entitat ACNUDH, en col·laboració amb l’UNESCO, en el qual es va analitzar el racisme i la discriminació racial en àmbits concrets com l’educació, el treball, la salut, les migracions i les formes contemporànies d’esclavitud. També es va estudiar la presència d’aquest dos factors en els mitjans de comunicació, en el sistema pena i en la doble discriminació per raons de gènere. Es van tenir en compte les diverses manifestacions d’aquests fenòmens i es donen indicacions sobre com evitar i combatre el racisme en l’actualitat.

 

 

També es interessant tenir en compte l’informe d’ACNUR de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

 

Al programa de televisió Salvados, el periodista Jordi Évole va fer una sèrie d’entrevistes a persones del món polític i professional de Suècia per visionar les situacions de racisme que es produeixen en aquest pais i com l’extrema dreta construint els discursos d’odi.     

 

 

L’article publicat a Gazeta de Antropologia amb el títol Sobre el racismo como ideología política. El discurso anti inmigración de la nueva derecha fa una reflexió sobre el racisme i les seves arrels culturalistes i anti-immigració, discurs elaborat per part de l’extrema dreta. S’analitzen, en aquest document, els discursos racistes i que posen en joc certs mecanismes explicatius (naturalització, jerarquia, estereotips, etc). En definitiva, s’investiga la ideologia racista i la seva construcció en les categories socials.

 

 

El vídeo titulat Los efectos del racismo en los niños mostra el desenvolupament d’un test que es fa als infants per detectar el nivell de racisme i les percepcions que tenen envers altres infants racialitzats. 

 

  

 

Al següent estudi de la Universitat de les Illes Balears es treballa sobre la formació dels prejudicis i es tracta i planteja la necessaria identificació i la construcció de l’altre a partir dels estereotips i prejudicis. Per aquest motiu, cal identificar i descriure conceptes bàsics com discriminació, racisme, prejudicis i estereotips, identificació e identitat. Aquests conceptes ens ajuden a descriure i estudiar els patrons de comportament que creen les distancies socials i que permeten i fomenten el racisme

 

 

En una vídeo-entrevista realitzada a la Dra. Rita Segato s’analitza el com i el perquè de la construcció dels mecanismes colonials en relació al coneixement,  esdevenint aquests sovint la base de la discriminació i el racisme. 

 

 

En aquest article de la publicació Iberoamérica Social s’analitza com el racisme i la xenofòbia són els paràmetres d’incomprensió de l’altre, que està deshumanitzat.

 

 

Igualtats Connectades és un projecte social pioner que planteja com aplicar l’enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació.

 

 

En el marc de l’Agència Intercultural Itacat Radio, la periodista Omaira Beltrán entrevista al professor Ramón Grosfoguel que ens explica la teoria decolonial i la seva articulació en els moviments socials.

 

 

El document de treball Aproximación a los conceptos clave ofereix una guia conceptual amb alguns dels termes i definicions mes rellevants en el camp de la lluita contra la discriminació racial i la intolerància, així com algunes de les categories bàsiques que s’utilitzen durant el procés d’atenció en els casos de discriminació per origen racial o ètnic.