Racismo: qué es y cómo se afronta Una guía para hablar sobre racismo. La intenció d’aquesta guia és donar veu als nois i noies que viuen, pateixen o afronten el racisme i obtenir informació rellevant per elaborar una guia, adreçada a professorat i adults en general, i també als propis adolescents, que els ajudés a reconèixer, comprendre , interpretar i gestionar situacions de racisme.

Guia pràctica per a l’agent antirumors. Com combatre els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural a Barcelona.

 

El Manual Antirumores és el resultat de la feina de centenars de persones de més de 25 ciutats de diferents països que han contribuït decisivament al desenvolupament i enriquiment de l’estratègia antirumors: tècnics municipals que coordinen i participen en el dia a dia de les estratègies a les seves ciutats; responsables polítics locals que han decidit impulsar una estratègia de ciutat per promoure la inclusió i el pensament crític; professionals de diferents entitats i agents socials, entre els quals ONGs, centres educatius, equipaments culturals i esportius, associacions de veïns, famílies, immigrants i altres grups diversos, sindicats, universitats, fundacions, emprenedors i algunes empreses, i ciutadans que han decidit convertir-se en “agents antirumors” per lluitar contra els prejudicis i estereotips en la seva vida quotidiana.

 

 

La Federación Andalucía Acoge, a través de la seua agència Stop Rumors, va impulsar el dia 30 novembre del 2017 una trobada estatal d’estratègies antirumors. La seva principal objectiu s’emmarcava en la necessitat d’estrènyer llaços amb iniciatives que desenvolupen una tasca comuna a Espanya, que no és altra que combatre els rumors. Partíem de la idea que és important posar en comú els processos i les activitats realitzades per cadascuna de les diferents estratègies, així com una anàlisi de les mateixes per a, finalment, desenvolupar les possibilitats de col·laboració conjunta en el futur. Si la unió fa la força, en aquest cas, encara més.

 

 

El Manual [anti]rumors. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural. Aquest manual ha estat pensat com una eina per a combatre rumors i estereotips sobre les persones immigrades, amb el qual pretenem sumar-nos als nombrosos esforços fets en els darrers anys des de diferents sectors socials, per aturar i desmuntar les informacions esbiaixades que circulen en la nostra societat sobre els diferents col·lectius de persones estrangeres que han arribat al país en l’última dècada.

 

 

La Unió Europea està decidida a combatre la discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual. Aquest fulletó divulgatiu i juvenil titulat What Me? A Racist?, ha estat dissenyat amb l’objectiu que els professors l’utilitzin quan tractin el tema del racisme amb els joves.