L’estudi Percepciones, discursos y actitudes hacia las personas immigrantes en un barrio de Madrid aprofundeix, des d’una mirada qualitativa, en els coneixements, les motivacions socials, les raons dels canvis i les noves tendències en l’opinió pública que expliquen el racisme i la xenofòbia. Aquest projecte s’ha portat a terme a Puente de Vallecas, Comunitat de Madrid, i tracta sobre un primer diagnòstic que ens apropa al clima social del barri.

 

 

L’objectiu d’aquest Plan de acción local és donar als actors locals i a la policia de proximitat el coneixement i els instruments d’ajuda per a reforçar el seu paper en la lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància, però també donar informació sobre els drets de les víctimes.

 

 

 

El projecte PROXIMITY publica una caixa d’instruments (Toolkit contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia) dirigit a les autoritats locals, especialment a la policia de proximitat, integrada amb les aportacions i recomanacions dels socis i tenint en compte la opinió dels experts. La seva finalitat és millorar els serveis, les estructures i les metodologies per a prevenir i combatre la discriminació i/o els incidents d’odi per racisme, xenofòbia i altres formes d’intolerància.

 

L’Informe titulat Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España. Informe-encuesta 2015 fou realitzat per l’Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontifícia de Comillas. L’objectiu d’aquest estudi és oferir els resultats de l’anàlisi de l’enquesta Actitudes hacia la inmigración VIII, del 2015, comissionada annualment per la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mitjançant l’Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

El document titulat Prejuicio, etnocentrismo y racismo institucional en las políticas sociales y los profesionales de los servicios sociales que trabajan eon personas migrantes és una reflexió teòrica construïda a partir d’estudis realitzats amb professionals dels serveis socials en diferents llocs de l’Estat espanyol. Arran de l’anàlisi del cercle viciós del racisme institucional i del racisme social, es mostra com les polítiques socials són sovint un instruments del racisme institucional.

L’estudi Persecución y acoso policial fa una anàlisi y una denúncia sobre els controls d’identitat per perfil ètnic realitzats per la policia de proximitat a l’estat espanyol. Consisteixen en l’acció policial de sol·licitar la documentació a persones seleccionades en l’espai públic pel seu aspecte d’immigrants.

La Fundació Cepaim, en col·laboració amb la Secretaria General de Inmigración y Emigración del Gobierno de España i el Fondo Europeo para la Integración, ha impulsat el present catàleg de bones pràctiques en l’àmbit europeu i espanyol i en matèria d’acció comunitària intercultural en els barris i ciutats. Aquest material vol reforçar idees i fer una aposta per la innovació i l’experimentació social. Això ens ha de permetre la definició i la implementació de noves estratègies per fer avançar la construcció d’escenaris de convivència. Aquests àmbits han d’estar localitzats de forma més territorial, local i menys sectorial, de cara a transferir bones pràctiques i incorporar-les a les polítiques, tant a nivell europeu, com estatal, autonòmic o local.

 

L’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa, des de l’any 2010, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) a diferents barris i municipis. El Projecte ICI promou, conjuntament amb les administracions locals i entitats del territori, l’articulació d’estratègies de participació social i convivència intercultural. Aquest projecte realitza periòdicament l’enquesta sobre Convivència social e intercultural en territoris d’alta diversitat. Això ens permet mesurar els resultats de la intervenció social en cadascun dels territoris i és realitza a partir de l’avaluació dels indicadors d’impacte. Aquest document reflecteix el desenvolupament d’anys de treball.

 

 

La Rueca Asociación ha creat un servei amb la voluntat d’aportar la seva experiència en la dinamització comunitària en entorns urbans, amb els reptes i potencialitats que aquests presenten, compartint la seva metodologia i donant a conèixer algunes de les accions que s’han posat en marxa amb els agents del territori. I tot això, amb una perspectiva de diversitat e interculturalitat.

La col·lecció Junts per la Convivència, parteix del projecte ICI que impulsa l’Obra Social La Caixa i que sintetitza el treball realitzat durant els tres primers anys d’intervenció. Aquesta proposta és una retroalimentació entre la teoria i la pràctica i es nodreix de la construcció del coneixement compartit de qui ha participat activament en el procés, que és a disposició de les persones i institucions que han desenvolupat projectes de convivència i cohesió social.

 

 

La col·lecció Junts per la Convivència sorgeix del projecte ICI que impulsa l’Obra Social La Caixa i que sintetitza el treball realitzat durant els tres primers anys d’intervenció. El seu volum 2 titulat Metodologies es centra en el desenvolupament metodològic, de cara a la implementació de processos comunitaris interculturals.

 

Aquest document titulat Mediación local, conflictos etnoraciales y discriminación: estado de la cuestión y experiencias en España parteix d’una voluntat d’elaborar un estudi sobre les pràctiques locals de mediació en conflictes racials i ètnics que estableixi  les bases d’un treball metodològic que impulsi la inclusió i la integració, que eviti la discriminació i que impulsi la mediació.