L’arribada de persones immigrants en els darrers anys ha canviat el perfil dels i les pacients, originant sentiments de frustració i desídia en certes parts del col·lectiu infermer. Aquest treball titulat Prejuicios y racismo en la atención de Enfermería a población inmigrante en España pretén profunditzar en els prejudicis i el racisme en l’atenció infermera envers la població immigrant, partint dels anàlisis i  estudis que s’hagin realitzat.

A partir de la conferencia realitzada pel Doctor David R. Williams, a TED 2016, titulada Como el racismo nos enferma, on s’explica com a partir d’experiències  personals i col·lectives es poden analitzar les casuístiques que generen problemes de salut en les persones que han patit racisme.

En aquest vídeo i a l’article següent, titulat Creando racismo: la traición de la psiquiatría, s’explica i analitza com les persones migrades que han patit racisme social o institucional acaben rebent un major grau de discriminació i com, per aquest motiu, són molt més vulnerables a les malalties mentals. 

El doctor Joseba Achotegui, professor, psiquiatre i blocaire de l’ONG Rescate, va organitzar unes jornades sobre el tractament de la informació i el fenòmen migratori des d’un enfocament multidisciplinar. L’objectiu d’aquest espai és impulsar un tractament informatiu rigorós i el dret a la igualtat i a la no discriminació en les societats d’acollida d’immigrants. 

 

Aquest document titulat Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia fa una reflexió sobre els grups vulnerables i marginats damunt els quals recau una gran quantitat de problemes de salut. Moltes afectacions de la salut tenen les seves arrels en les desigualtats estructurals i estan molt relacionades amb el racisme i altres formes de discriminació. El document  de l’OMS per la Conferencia Mundial contra el Racisme, la Discriminació Racial, la Xenofòbia i les formes connexes d’Intolerància demana que hi hagi un vincle entre la discriminació racial i la salut, impulsant les investigacions per estudiar els vincles entre els resultats de salut i el racisme, la discriminació , etc. 

L’artícle  Racismo y salud: Evidencia y necesidades en investigación publicat a l’Annual Review of Public Health, conclou que el racisme es pot definir com un sistema social en el que un grup racial clasifica a un altre i li dóna un estatus social determinat. El racisme actúa i afecta a la salut dels que tenen menys oportunitats.

 

El present document titulat No dejar a nadie atrás ens parla sobre la llei que el Govern va aprovar en el Real Decret-Ley /2018 sobre el accés universal al Sistema Nacional de Salut, en la que es pretenia posar punt i final a mes de sis anys d’exclusió sanitària.

El Real Decreto Ley 16/2012 va alterar l’evolució envers la construcció d’una sanitat més inclusiva i solidaria, atès que assenyalava a la població migrant en situació irregular com la responsable d’un suposat abús del sistema, sense aportar dades. Això va tenir un impacte que s’analitza en el següent document titulat La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria. Defender nuestra sanidad.

L’informe titulat Radiografia de la reforma sanitaria arriba a la conclusió que les situacions de desatenció mèdica provocades no són casos excepcionals que responen a errors puntuals del sistema. Es tracta d’un autèntic sistema d’exclusió generalitzada.  Reder analitza el problema i mostra com una xarxa de col·lectius, moviments, organitzacions i persones implicades en la defensa de l’accés universal a la salut denuncien l’incompliment d’aquest dret. 

Medicos del Mundo, com a ONGD que treballa per la millora de les condicions de vida dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, fa una reflexió en aquest monogràfic sobre la situació de les migracions, apropant-se a les experiències vitals i fent una anàlisi de la seva intervenció.

El següent article, titulat Intervenciones en salud pública contra la violencia de odio, reflexiona sobre com les migracions han posat sobre la taula la diversitat  i, al mateix temps, han patit l’augment de la intolerància, de la discriminació i de les agressions, és a dir, els mal anomenats ‘delictes d’odi’. Tot i que aquest és un fenòmen global, té un impacte important sobre la salut de les persones i rep una baixa resposta, tant en l’àmbit de la salut mental com en l’àmbit social. Cal canviar el mètode i passar d’unes intervencions de control a establir millores en les propostes de la salut pública.

 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha elaborat un document, titulat Informe sobre discriminación de personas migrantes y refugiadas en España, en el qual, després d’analitzar els mecanismes de discriminació i els seus conceptes relacionats, fa un informe sobre la discriminació que pateixen les persones migrants i refugiades a l’estat espanyol.

 

 

Aquesta és una Carta al director de la revista Gaceta Sanitaria, elaborada per l’Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat d’Alacant, on s’adverteix dels problemes en l’àmbit de la salut que afecten a les persones immigrants i es denuncien les insuficients respostes per part de la salut pública.

 

El document, titulat Junts per la convivència. Salut. 4, que s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) que impulsa la Fundació La Caixa, on a partir d’una obra col·lectiva teòrica i  practica, es descriuen les experiències, les limitacions i els aprenentatges obtinguts dins del marc de la intervenció social en l’àrea de Salut.

 

Aquest és un triptic informatiu elaborat pel Govern d’Espanya on es s’fereixen eines bàsiques per prevenir i detectar el racisme, la xenofobia i altres formes d’intolerancia en l’ámbit sanitari.