DiaVisita
NomEntitat2
Serveis
Direccio
Telèfon
PersonaContacto
Valoracion
QuiereSerContactado
Foto
Web
Email
Telefon
Audio
FirmaAutorizacion
ServiciosLista
FicheroaEnlazar
NomEntitat
Foto.http
Audio.http
FirmaAutorizacion.http
FicheroaEnlazar.http
MEMENTO_ID
16/10/18 14:38:05 entidad nombre 1 servicios en texto la direccion de la entidad nombre1 678699 3 FALSE entidad nombre 1 1539858454281
18/10/18 12:30:21 3453443 http://mementoserver.appspot.com/blob/get?blob=AMIfv94rMFQ2p_QmYKHf15HQJWnvsIlS9PHaW5M7s5b1j3me7OoRl-1ocFb4Je8chLRCCU5NRLDKWEC7Okxq2zE1u6yfo6TKRQg3ayAXjxhA11LJMF_c-rI8jCbYzdP8ZIeY80JcBEQsXvp-1LKmKsGiHRd-WRm3YcqJvinYkF7hiExq34mtZZbJfqdk3ZxgqP0GjJWJOhQ_ Violència de génere, 3, 4 Entitat desde el PC 1540811928091
18/10/18 12:42:45 5 desde el movil para probar localizacio 1540811928726
29/10/18 12:27:15 http://www.web.vom 3 desde el movil el.dia 29 1540812505297