Marc conceptual

Marc conceptual

  El Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial la Federació SOS Racisme va difondre el vídeo 21M. Qué es Racismo?. El seu objectiu no fou solament visibilitzar la realitat del racisme, sinó també donar protagonisme a les persones que pateixen...
Espai educatiu

Espai educatiu

Educatolerancia es la web d’Educació, Tolerància I Drets Humans del Movimiento contra la Intolerància, un espai on trobar recursos educatius per a treballar des de l’Educació, la Tolerància, la Solidaritat i els Drets Humans per construir entre tots/es una societat on...
Manuals i guies

Manuals i guies

 Racismo: qué es y cómo se afronta Una guía para hablar sobre racismo. La intenció d’aquesta guia és donar veu als nois i noies que viuen, pateixen o afronten el racisme i obtenir informació rellevant per elaborar una guia, adreçada a professorat i adults en...
Marc legal i jurídic

Marc legal i jurídic

1. NORMATIVA NACIONAL – PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS · Ley 62/2003, de 30 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y del orden social. que transpone la Directiva 2000/43/CE al ordenamiento jurídico español en el título II, capítulo...
Espai comunicació

Espai comunicació

Manual contra el Inmigracionalisme, realitzat per la Red Acoge: Lola Bañón, Mar González Mena, Paula Guerra, Julissa Jáuregui, David Laguia, Cristian López, Alba Moledo, Mariso Oliva, Teresa Palomo, Miquel Ramos, Samuel Regueira, Samanta Rioseras, Fernando Sanz Moreno...
Espai laboral

Espai laboral

El web esracismo dóna visibilitat, denuncia i treu a la llum pública les situacions de racisme i de vulneració de drets. En concret, el mitjà aporta notícies de l’àmbit laboral.     El web Afroféminas fa una reflexió sobre quins són els paràmetres per...