Marc legal i jurídic

Marc legal i jurídic

1. NORMATIVA NACIONAL – PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS · Ley 62/2003, de 30 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y del orden social. que transpone la Directiva 2000/43/CE al ordenamiento jurídico español en el título II, capítulo...
Espai comunicació

Espai comunicació

Manual contra el Inmigracionalisme, realitzat per la Red Acoge: Lola Bañón, Mar González Mena, Paula Guerra, Julissa Jáuregui, David Laguia, Cristian López, Alba Moledo, Mariso Oliva, Teresa Palomo, Miquel Ramos, Samuel Regueira, Samanta Rioseras, Fernando Sanz Moreno...
Espai laboral

Espai laboral

El web esracismo dóna visibilitat, denuncia i treu a la llum pública les situacions de racisme i de vulneració de drets. En concret, el mitjà aporta notícies de l’àmbit laboral.     El web Afroféminas fa una reflexió sobre quins són els paràmetres per...
Espai delictes d’odi

Espai delictes d’odi

¿Es odio? – Institut de Drets Humans de Catalunya. Manual que té per objectiu incrementar el coneixement de la societat civil sobre els delictes i els discursos d’odi, impulsar l’activisme contra l’odi i la discriminació (especialment en làmbit online) i...
Espai social i comunitari

Espai social i comunitari

L’estudi Percepciones, discursos y actitudes hacia las personas immigrantes en un barrio de Madrid aprofundeix, des d’una mirada qualitativa, en els coneixements, les motivacions socials, les raons dels canvis i les noves tendències en l’opinió pública...