Bibliografia general

Bibliografia general

En aquest apartat trobareu  diferents lectures al voltant de l’interculturalitat i la diversitat cultural.Besalú, X. (2002). Diversidad cultural. Síntesis: Madrid.Cañadell, R. (1997). La Interculturalitat. Eumo: Barcelona.Habermas, J. (1996). La inclusión del otro....