"El racisme és la ignorància del que veiem divers"

.

El servei de promoció i sensibilització ciutadana contra el racisme i les discriminacions de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com a finalitat la mobilització de la societat de manera àmplia i transversal en la lluita activa contra les discriminacions i el racisme.

.

L’Espai Lliure de Racisme neix amb la ferma voluntat de combatre, a través del coneixement i des de la proximitat, les actituds racistes i les pràctiques discriminatòries per avançar envers una societat cohesionada i inclusiva. En aquest sentit, es pretén enfortir les capacitats com a agents de canvi contra el racisme i reconèixer el compromís de totes aquelles entitats i/o organitzacions/institucions que aposten per la defensa dels drets humans des de la interculturalitat, valorant la diversitat com una riquesa i una fortalesa de la nostra societat.

.  

S’ha elaborat un codi de bones pràctiques que seran efectives  gràcies a la realització d’un procés formatiu que permetrà a les entitats i/o organitzacions/institucions obtenir el SEGELL que les identifica, de forma virtual i real, com a espais lliures de racisme.

 

 

.

Vols participar-hi?

.

S’ha elaborat un codi de bones pràctiques que seran efectives  gràcies a la realització d’un procés formatiu que permetrà a les entitats i/o organitzacions/institucions obtenir el SEGELL que les identifica, de forma virtual i real, com a espais lliures de racisme.

Vols paricipar-hi?

.

L’Espai Lliure de Racisme és un lloc web on s’ha incorporat:

.

·L’adquisició d’un SEGELL que doni valor i reconeixement a les entitats i/o organitzacions/institucions que han fet seva la lluita contra el racisme.

 .

·Una cartografia per a fer visible els espais lliures de racisme arreu de Catalunya, amb el desig de construir una tasca antiracista comuna.

 .

·Un espai de formació per a entitats i/o organitzacions/institucions per enfortir capacitats i donar suport a la realització de bones pràctiques i promoure la construcció de xarxes de recolzament i de col·laboració. 

.

·Un espai de recursos i materials per a entitats i/o organitzacions/institucions.

 

.

Suma-t'hi

Formació

Bones pràctiques

Recursos